Privacyverklaring

Privacywet AVG (GDPR)

In mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR), aangekondigd. In het Nederlands heet deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben toen twee jaar de tijd gekregen om aan deze nieuwe verordening te voldoen.

Ook Judovereniging Haagse Beemden Breda moet hieraan per 25 mei 2018 gaan voldoen. Wij verwerken namelijk ook persoonsgegevens waaronder de gegevens van onze leden.

Judovereniging Haagse Beemden Breda is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 40280918, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@judobreda.nl.

Gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst aangegaan als lid

Wij als vereniging hebben gegevens nodig om het mogelijk te maken dat u als lid, lid kan zijn. Denk aan het communiceren met u voor georganiseerde activiteiten, oproepen voor vrijwilligerswerk, administratie en financiële afhandeling. Het gaat dan om de volgende gegevens; voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, bankgegevens, betaalgegevens. Deze gegevens zijn alleen te zien voor personen die deze gegevens echt nodig hebben, zoals penningmeester, JBN, Sportlink (leden administratie door de JBN verplicht gesteld), geautoriseerde bestuursleden met toegang tot sportlink en ledenadministratie. De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Gegevens ten behoeve van het Open Bredase Judokampioenschap

Om het Open Bredase Judokampioenschap te kunnen houden hebben we ook gegevens van niet leden nodig en zullen deze moeten verwerken. Het gaat dan om: JBN nummer, naam, voornaam, gradatie, gewicht, vereniging en gewicht. Deze gegevens zullen worden bewaard gedurende de inschrijvingsperiode en tot een maand na de wedstrijd datum. Deze gegevens zullen toegankelijk zijn voor wedstrijdleiding, een minimum aan vrijwilligers bij de weegtafel en hoofdjurytafel.

Wij krijgen deze gegevens aangeleverd via de JBN, of deelnemende verenigingen en wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor hoe deze met uw gegevens omgaat.

Gegevens ten behoeve van het inschrijven voor wedstrijden

Om het mogelijk te maken om u in te schrijven voor wedstrijden georganiseerd door derden hebben we gegevens nodig en zullen deze moeten verwerken. Het gaat hier om: JBN nummer, naam, voornaam, gradatie en gewicht. Deze gegevens zullen worden bewaard gedurende de inschrijvingsperiode en tot een maand na de wedstrijd datum. Deze gegevens zullen toegankelijk zijn voor het wedstrijdsecretariaat, de webmaster en de organiserende vereniging. Hoe deze laatste om gaat met uw gegevens valt buiten de werking van deze verklaring.

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap

De verenigingen worden door leden en vrijwilligers gevormd daarom willen we graag de mogelijkheid behouden om met u na beëindiging van het lidmaatschap in contact te blijven voor hulp en bijzondere gebeurtenissen in de toekomst. Wij willen met uw toestemming de volgende gegevens langer bewaren dan volgens de regels zou mogen: Naam, voornaam en e-mail adres. Deze gegevens zullen bewaard blijven tot de toestemming wordt ingetrokken door u. Het bestuur heeft toegang tot deze gegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: ledenadministratie

E-mail: privacy@judobreda.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.