Open Bredase Kampioenschappen

For English scroll down


BELANGRIJKE UPDATE 01-10-2020!
In maart van dit jaar brak het coronavirus uit. In de daaropvolgende maanden gaven steeds meer toernooi-organisaties te kennen dit jaar geen judowedstrijd te organiseren. Wij zagen het, mede door het uitvallen van haast alle toernooien, als een morele plicht om de organisatie van de Open Bredase Kampioenschappen 2020 door te zetten. Onze locatie leent zich uitstekend voor een gescheiden doorstroom van toeschouwers, deelnemers en vrijwilligers.
In nauw contact met de Gemeente Breda en de Judo Bond Nederland hebben we in de afgelopen maanden een gedegen plan opgesteld om op een verantwoorde manier het toernooi te kunnen organiseren.

Naar aanleiding van de onlangs ingevoerde maatregelen door de Nederlandse Overheid hebben we een spoedoverleg ingepland met de toernooi-organisatie. Hierin zijn wij tot het unanieme besluit gekomen dat het dit jaar, vanwege de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus, onverantwoord is om op korte termijn een judotoernooi te organiseren. Net als andere jaren hebben sportclubs uit alle hoeken van Nederland zich ingeschreven voor de OBK. Dit in combinatie met de nieuwe maatregelen en de reële kans op verlenging hiervan hebben ons tot dit besluit doen bewegen.

Via deze weg willen wij jullie bedanken voor jullie deelname en vertrouwen. De Open Bredase Kampioenschappen 2021 staat inmiddels op de Toernooiplanner van de JBN gepland op 7 november 2021. Inschrijving hiervan opent traditiegetrouw de dag na de OBK 2020 op 2 november aanstaande.

Restitutie van reeds betaalde inschrijfgelden volgt uiterlijk in de eerste week van november 2020.

Hopende op jullie begrip. Graag zien wij jullie volgend jaar weer terug.

Namens de toernooi-organisatie,
Jordi de Jongh

Datum OBK 2021: 07 November 2021

Nederlands:
Op 7 november 2021 organiseert Judovereniging Haagse Beemden Breda de Open Bredase Kampioenschappen judo 2021.

Dit judotoernooi wordt alweer voor de 18e keer georganiseerd. Houd de JBN-toernooiplanner in de gaten voor de meest recente updates.

Nederlandse Judoka:
Nederlandse judoka kunnen zich via hun vereniging inschrijven middels de JBN-toernooiplanner.

Datum: 7 November 2021
Locatie:
Topaasstraat 13, 4817HA, Breda
Weegtijden: Dit zal per email en op deze website bekend gemaakt worden.

Buitenlandse Judoka:
Buitenlandse judoka’s en judoclubs kunnen een inschrijfformulier aanvragen door een e-mail te sturen aan: openbredase@judobreda.nl


English:

Foreign judoka and judo clubs can obtain a registration form by sending an e-mail to: openbredase@judobreda.nl