ALV 2019

Oproep Algemene Ledenvergadering 2019

Op dinsdag 16 april 2019 houden we de Algemene Ledenvergadering van onze judovereniging.

De ALV is een belangrijk moment om je stem als lid (en ouders van jeugdleden) te laten horen. Als bestuur zijn we ook meer dan geïnteresseerd in jullie mening en bijdrage. Immers, zonder leden en vrijwilligers heeft onze verenging geen bestaansrecht. We zouden het dan ook zeer op prijs stellen als jullie tijd vrij kunnen maken en jullie stem kunnen laten horen.

Tijdens de vergadering zal het bestuur verantwoording af leggen over het jaar 2018 en een vooruitblik geven over komend jaar.

We nodigen iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De agenda van de Algemene Ledenvergadering en de notulen van de vorige vergadering staat hieronder en kan u als PDF downloaden van de website.

Wij hopen jullie te zien op de Algemene ledenvergadering. Tot dan!

Namens het bestuur,

Remco

Secretaris